Tandimplantat

Ditt leende blir som nytt

Tandvård

SPECIALISTTANDLÄKARE INOM FLERA FÄLT

Förutom tandimplantat så kan tandläkare göra åtgärder inom följande områden:

Käkkirurgi

  • Käkbensoperation i samband med tandreglering
  • Utdragning av visdomständer som delvis vuxit fram och inte har tillräckligt med plats i käken
  • Komplicerade tandutdragningar
  • Behandling av käkfrakturer och andra typer av skador
  • Åtgärd av missbildningar kring käkområdet
  • Borttagning av cystor, tumörer och slemhinneförändringar i munhålan

Protetik

Utöver fasta tandimplantat kan tandläkaren även skapa avtagbara tänder som görs via en hel- eller delprotes som man fäster i intillsittande tänder eller kopplade till munnens muskler. Vid delvis skadade tänder kan han eller hon skapa proteser som limmas fast vid den kvarvarande biten av tanden med hjälp av en speciell tandcement.

Bettfysiologi

Bettfysiologi är det område som stiger in om man har problem med smärta eller andra problem i ansikts- och käkområdet där man har fastställt att tänderna inte orsakar problematiken. Det kan handla om allt från spänningar till trötthetskänsla och olika former av värk. En specialisttandläkar gör en undersökning för att hitta besvären. Ofta har det med muskler eller käkfysiologi att göra och kan avhjälpas med hjälp av en specialutformad bettskena, tandreglering eller kirurgi.

Parodontologi

Parodontologi är det område som används om du lider av eller riskerar att få tandlossning.

Endodonti

Endodonti är detsamma som rotbehandling, alltså det område inom tandvården där tändernas pulpa, det vill säga tandens nerv, och det kringligggande käkbenet behandlas. Det kan exempelvis handla om behandling av en infektion i tandroten.