Tandimplantat

Ditt leende blir som nytt

Avdramatisera ditt tandläkarbesök

Man ska skilja på ren tandläkarskräck och på det obehag som de flesta av oss känner inför att besöka en tandläkare. För det första så måste man ofta söka professionell hjälp då detta handlar om en slags fobi i paritet med en rädsla för höjder, ormar och spindlar. Kort sagt, i sådana fall så kan det vara rent omöjligt att få en person att genomföra en behandling hos en tandläkare om det inte först blir tal om exempelvis narkos.

Vi lämnar den sidan av myntet och tar oss istället an den andra – den som handlar om obehag och olust. Att det sällan handlar om något angenämt då man talar om tandläkarbesök är ett faktum som de flesta av oss nog kan relatera till och skriva under på. Detta både sett till att det kan vara smärtsamt och sett till hur mycket det kostar. Just det sistnämnda är något som många anser vara det absolut värsta och som får dem att avstå från att boka in detta nödvändiga, årliga – minst – besök.

Gällande detta kan vi säga följande: Det är inte så dyrt att besöka en tandläkare längre. Det här kan man basera lite kring vilken stad som man bor i och det man kan säga är att en generell sänkning har skett; men att denna är som allra mest synlig och påtaglig i Stockholm och här kommer således en förklaring kring detta. I och med att allt fler tandläkare kommit att öppna kliniker i egen regi så har också priserna kommit att bli mer humana och ligger inte alls på samma höga nivå som för några år sedan.

Att Stockholm är den stad där flest verksamma tandläkare också finns så blir skillnaden där mer påtaglig än i en stad där endast en eller två stycken finns tillgängliga och där således dessa sätter prisnivån. Gällande just priset kan vi alltså fortfarande säga att Sverige ligger högt i ett Europeiskt perspektiv; men att det har blivit bättre och förmodligen i framtiden kommer att blir ännu bättre.

Angående rädslan, obehaget och den förväntade smärtan som många bygger en aversion kring ett tandläkarbesök så kan vi återigen återgå till den privatisering vi nämnde ovan. Detta på grund av att många anser att ett besök hos en privat tandläkare är något som ger en lugnande känsla. För att förklara detta så kan vi rada upp några avgörande punkter till hur en privat mottagning skiljer sig mot Folktandvården.

  • Fräscha lokaler. En privat mottagning lägger ofta ner mer tid och pengar på att de lokaler där de dels utför behandlingar och dels där patienterna ska vänta ska vara väldigt inbjudande. Det kan handla om modernare snitt på möbler, om att ha fler magasin för läsning och att man använder toppmodern utrustning.
  • Bättre bemötande. Ett lugnt och trevligt bemötande av en tandläkare och hans personal är ofta något som ger trygghet. Man slipper obehaget som ligger i den löpande-band-process som många anser sig få hos Folktandvården.
  • Bättre priser. Som sagt, priserna kan vara väldigt förmånliga hos en privat tandläkare i dagsläget.

Här finns en klinik som jobbar aktivt med att få sina besökare att känna sig trygga: www.tandläkaresödermalm.biz.

13 Mar 2017