Tandimplantat

Ditt leende blir som nytt

Kan alla ha råd med god tandvård?

Det sägs att skillnaderna mellan resursstarka hushåll och personer och de som inte har det, har vuxit som mest i Sverige, i alla länder under de senaste 2 åren, enligt "Organisation for Economic Co-operation and Development" (OECD). På kort tid har många som inte äger så stora resurser fått det sämre ställt, medan de resursstarka hushållen, de riktigt rika har fått ännu mer pengar. Det finns dock en medelklass som har det relativt gott ställt, liksom i andra länder. De riktigt fattiga, ser man bland de som inte har någon bostad, som inte har råd att låta barnen följa med på skolutflykter, skolresor eller som inte har råd med semesterresor. Fortsätter utvecklingen såsom den är just nu, kommer man snart att kunna avgöra människors status genom att titta i deras munnar; de riktigt fattiga har inte ens råd att gå till en tandläkare och sköta om sin tand- eller munhälsa.

Misskötsel av tand- och munhälsa allvarligt

Har man inte möjlighet att ta hand om sin mun- eller tandhälsa, kan det leda till andra sjukdomar. Forskare har hittat klara samband mellan plack i tänderna och hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns ett ganska relevant samband på så sätt att det du äter, den bakteriemiljö som du har i munnen, följer med maten när du äter. Det gör att om du har dålig munhygien och skadliga bakterier i munnen fäljer de med maten. Maten tas om hand i magsäcken som spjälkar upp maten. De näringsämnen som finns i maten i magsäcken och i tarmarna, förs med blodet ut till resten av kroppen. Blodet flödar både ut i kroppen och tillbaka till hjärtat, där det kan skada hjärta och kärl där blodet flödar.

Mun- och tandvård är viktig för hälsan

På så sätt är munhygienen mycket viktig för hälsan för människor. Detta är inget som lärs ut i skolorna och förskolorna, vilekt är synd. Vi borde alla få lära oss mer om samband mellan munhygien och annan hälsa. Bland det viktigaste man bör göra för att ta hand om sin mun- och tandvård på bästa sätt, är att gå regelbundet till tandläkare. Då är det bra att skaffa sig en egen tandläkare som man kan gå till regelbundet.

Naturligtvis är den dagliga munhygienen viktig, men den bör kompletteras med regelbundna tandläkarbesök. För alla barn är den gratis i Sverige, upp till 18. Studerar man vid 18 års ålder följer det med rabatter på tandläkarbesöken. Är man mellan 23-29 år och över 65 får man 600 kronor i bidrag per år. Är man mellan 30-64 år får man 300 per år, men 1.200 på 2 år. Läs mer här om hur du kan få råd med tandläkare i Solna.

29 Oct 2018