Tandimplantat

Ditt leende blir som nytt

Så går ett tandimplantat till

Är du i den situationen att du behöver en ny tand? Har man gått några år med slitna tänder kan det vara dags att göra något åt situationen och skaffa nya tänder. Ska du ha en ny tand finns det några olika alternativ som du har att välja mellan. Förenklat uttryck kan amn säga att du har att välja mellan en tandbro eller  en tandbrygga och ett tandimplantat. En tandbro, är en tandprotes som du fäster i de två närmaste tänderna, så att själva den nya tanden bildar som en bro mellan de två sänder som redan finns på plats. Ett tandimplantat är en helt ny tand. Den fästs med en skruv av titan i själva käken. Sedan fäster man en tand i vitt porslin på själva titanskruven.

1. Steg ett – undersökning

Först måste man undersöka käken och det ställa i käken där man behöver tandimplantatet. Man undersöker även patientens allmäntillstånd, eventuella allergier och tobaksvanor. Om man tar mediciner och så vidare. Man undersöker munnen och tanden som ska ersättas.

2. Steg två – sanering

När man har fått en uppfattning om hur patientens allmäntillstånd är, om hon eller han tar mediciner, har allergier eller liknande, tar man bort det som behövs ta bort för att bereda plats för tandimplantatet. I detta skede är det viktigt med en god munhygien. Man tar bort tänder som kanske har drababts av karies, infektioner eller liknande så att man inte har några som helst infektioner i tänderna.

3. Steg tre – operationen

När förberedelserna är gjorda är det sedan dags att borra i tandköttet, den skruv av titan som man använder sig av. Man blir lokalbedövad så att man inte känner något obehag när man borrar i skruven i tandköttet. Man kan behöva ta ledigt från jobbet under samma dag som man opereras och vara hemma och vila. Sedan ska skruven få vila i tandköttet i några veckor.

4. Steg fyra – sätta tanden på plats

När väl skruven har läkt fint i tandköttet är det sedan dags för att fästa proslinstanden på skruven. Beroende på hur bra man tycker att tanden sitter på skruven, kan du komma tillbaka på efterkontroller och justera tanden om det så behövs. Ett tandimplantat kan kosta allt från 25.000-75.000 kronor, beroende på hur mågna tänder som du behöver ha, om det finns många saker som behöver åtgärdas och hur många efterkontroller som du behöver få efteråt. 

Behöver du en tandläkare som kan göra detta för dig i Solna? Läs då mer här om en sådan tandläkare i Solna.

5 Dec 2018