Tandimplantat

Ditt leende blir som nytt

Stort utbud av tandläkare i Sverige

Just för tillfället kan man säga att Sverige som land står vid ett vägskäl och detta gällande vilken väg vi ska gå gällande privatiseringar kontra statligt ägande. Det som just nu sker är att en sida hela tiden pekar på att ett statligt ägande av exempelvis sjukvård, tandvård och bolag inom den offentliga sektorn är att slags uråldrigt system som gör att folk inte får någon chans att tjäna pengar; man menar att det handlar om ett slags förmyndande som begränsar människors val och i detta ligger det så klart en sanning.

En sanning som dock också finns om man ser till motståndarsidans argument. Denna sida pekar nämligen ut nackdelarna som kommer med privatiseringar i vård och skola där man kan se hur skräckexempel hela tiden offentliggörs i media. Man pekar på brister i vården, man pekar på att allting handlar om att tjäna pengar och att den mänskliga och humana aspekten helt försvinner då riskkapitalister träder in på banan. Det handlar alltså om en fråga som varken är svart eller vit och där båda sidor har goda poänger.

Kort sagt; man ska som svensk kunna tjäna pengar på att äga företag och man ska som svensk också ha rätt till god vård och hjälp utan att det kostar för mycket pengar. Här kan man dock peka på en bransch som blivit betydligt bättre sedan man tillät privatiseringar och som har gjort både servicen och priserna bättre för kunderna; den del vi menar med detta handlar om tandvård. Många personer upplever nämligen att ett besök hos en tandläkare är betydligt behagligare nu än vad som tidigare var fallet – man ser att det finns ett större urval och man ser att även priserna pressats nedåt i och med att fler tandläkare väljer att driva sin mottagning i privat regi snarare än att rätta in sig i det statliga ledet.

Tandvård över hela Stockholm

Som ett exempel på detta kan vi bege oss till en ort utanför Stockholm där man kan hämta de stora skillnaderna – detta i och med att Stockholm är så pass stort – och staden vi håller oss till här blir då Solna. Hur skiljer sig då ett besök hos en tandläkare i Solna sig åt mot ett besök hos en tandläkare i övriga Sverige?

Jo, här kan man säga att det är just närheten till Stockholm som är den stora skillnanden. Bor man i Solna så är man nämligen inte bunden att uträtta sina dentala ärenden just där – nej, lika gärna kan man sätta sig på tunnelbanan och välja en tandläkare som bedriver sin verksamhet i Stockholm eller i någon annan förort.

Det vill säga; man kan som boende i Solna göra aktiva val gällande sin tandläkare, både rörande pris och rörande service och kan därmed också ge sig själv de bästa förutsättningar som finns. Det här är också ett argument som man ska väga in i beräkningen då man talar om privatiseringar – alla är inte riskkapitalister som är ute efter snabba pengar.

Nej, det finns även företag som enbart är ute efter att kunna erbjuda sina kunder bättre och mer prisvärda tjänster och här kan man verkligen använda sig av tandläkare som ett gott exempel. Den stora frågan är hur man även kan få företag inom hemtjänst, äldrevård och skola att ta efter detta och jobba efter samma devis som de privata tandläkare som finns i hela Sverige.

5 Apr 2017