Tandimplantat

Ditt leende blir som nytt

Blogg

Sida 2

Stort utbud av tandläkare i Sverige

5 apr 2017

Just för tillfället kan man säga att Sverige som land står vid ett vägskäl och detta gällande vilken väg vi ska gå gällande privatiseringar kontra statligt ägande. Det som just nu sker är att en sida hela tiden pekar på att ett statligt ägande av exempelvis sjukvård, tandvård och bolag inom den offentliga sektorn är att slags uråldrigt system som gör att folk inte får någon chans att tjäna pengar; man menar att det handlar om ett slags förmyndande som begränsar människors val och i detta ligger det så klart en sanning.

En sanning som dock också finns om man ser till motståndarsidans argument. Denna sida pekar nämligen ut nackdelarna som kommer med privatiseringar i vård och skola där man kan se hur skräckexempel hela tiden offentliggörs i media. Man pekar på brister i vården, man pekar på att allting handlar om att tjäna pengar och att den mänskliga och humana aspekten helt försvinner då riskkapitalister träder in på banan. Det handlar alltså om en fråga som varken är svart eller vit och där båda sidor har goda poänger.

Kort sagt; man ska som svensk kunna tjäna pengar på att äga företag och man ska som svensk också ha rätt till god vård och hjälp utan att det kostar för mycket pengar. Här kan man dock peka på en bransch som blivit betydligt bättre sedan man tillät privatiseringar och som har gjort både servicen och priserna bättre för kunderna; den del vi menar med detta handlar om tandvård. Många personer upplever nämligen att ett besök hos en tandläkare är betydligt behagligare nu än vad som tidigare var fallet – man ser att det finns ett större urval och man ser att även priserna pressats nedåt i och med att fler tandläkare väljer att driva sin mottagning i privat regi snarare än att rätta in sig i det statliga ledet.

Tandvård över hela Stockholm

Som ett exempel på detta kan vi bege oss till en ort utanför Stockholm där man kan hämta de stora skillnaderna – detta i och med att Stockholm är så pass stort – och staden vi håller oss till här blir då Solna. Hur skiljer sig då ett besök hos en tandläkare i Solna sig åt mot ett besök hos en tandläkare i övriga Sverige?

Jo, här kan man säga att det är just närheten till Stockholm som är den stora skillnanden. Bor man i Solna så är man nämligen inte bunden att uträtta sina dentala ärenden just där – nej, lika gärna kan man sätta sig på tunnelbanan och välja en tandläkare som bedriver sin verksamhet i Stockholm eller i någon annan förort.

Det vill säga; man kan som boende i Solna göra aktiva val gällande sin tandläkare, både rörande pris och rörande service och kan därmed också ge sig själv de bästa förutsättningar som finns. Det här är också ett argument som man ska väga in i beräkningen då man talar om privatiseringar – alla är inte riskkapitalister som är ute efter snabba pengar.

Nej, det finns även företag som enbart är ute efter att kunna erbjuda sina kunder bättre och mer prisvärda tjänster och här kan man verkligen använda sig av tandläkare som ett gott exempel. Den stora frågan är hur man även kan få företag inom hemtjänst, äldrevård och skola att ta efter detta och jobba efter samma devis som de privata tandläkare som finns i hela Sverige.

Avdramatisera ditt tandläkarbesök

13 mar 2017

Man ska skilja på ren tandläkarskräck och på det obehag som de flesta av oss känner inför att besöka en tandläkare. För det första så måste man ofta söka professionell hjälp då detta handlar om en slags fobi i paritet med en rädsla för höjder, ormar och spindlar. Kort sagt, i sådana fall så kan det vara rent omöjligt att få en person att genomföra en behandling hos en tandläkare om det inte först blir tal om exempelvis narkos.

Vi lämnar den sidan av myntet och tar oss istället an den andra – den som handlar om obehag och olust. Att det sällan handlar om något angenämt då man talar om tandläkarbesök är ett faktum som de flesta av oss nog kan relatera till och skriva under på. Detta både sett till att det kan vara smärtsamt och sett till hur mycket det kostar. Just det sistnämnda är något som många anser vara det absolut värsta och som får dem att avstå från att boka in detta nödvändiga, årliga – minst – besök.

Gällande detta kan vi säga följande: Det är inte så dyrt att besöka en tandläkare längre. Det här kan man basera lite kring vilken stad som man bor i och det man kan säga är att en generell sänkning har skett; men att denna är som allra mest synlig och påtaglig i Stockholm och här kommer således en förklaring kring detta. I och med att allt fler tandläkare kommit att öppna kliniker i egen regi så har också priserna kommit att bli mer humana och ligger inte alls på samma höga nivå som för några år sedan.

Att Stockholm är den stad där flest verksamma tandläkare också finns så blir skillnaden där mer påtaglig än i en stad där endast en eller två stycken finns tillgängliga och där således dessa sätter prisnivån. Gällande just priset kan vi alltså fortfarande säga att Sverige ligger högt i ett Europeiskt perspektiv; men att det har blivit bättre och förmodligen i framtiden kommer att blir ännu bättre.

Angående rädslan, obehaget och den förväntade smärtan som många bygger en aversion kring ett tandläkarbesök så kan vi återigen återgå till den privatisering vi nämnde ovan. Detta på grund av att många anser att ett besök hos en privat tandläkare är något som ger en lugnande känsla. För att förklara detta så kan vi rada upp några avgörande punkter till hur en privat mottagning skiljer sig mot Folktandvården.

  • Fräscha lokaler. En privat mottagning lägger ofta ner mer tid och pengar på att de lokaler där de dels utför behandlingar och dels där patienterna ska vänta ska vara väldigt inbjudande. Det kan handla om modernare snitt på möbler, om att ha fler magasin för läsning och att man använder toppmodern utrustning.
  • Bättre bemötande. Ett lugnt och trevligt bemötande av en tandläkare och hans personal är ofta något som ger trygghet. Man slipper obehaget som ligger i den löpande-band-process som många anser sig få hos Folktandvården.
  • Bättre priser. Som sagt, priserna kan vara väldigt förmånliga hos en privat tandläkare i dagsläget.

Här finns en klinik som jobbar aktivt med att få sina besökare att känna sig trygga: www.tandläkaresödermalm.biz.